MÁTE CHUŤ NÁM S TÍM VŠÍM POMOCI?

Jak můžete činnost spolku a jeho aktivity podpořit?

Pro realizaci všech našich aktivit potřebujeme peníze, nějaký materiál a ruce k dílu. Toho
posledního máme nejvíc, toho prvního nejmíň.

JEDNOU, DVAKRÁT NEBO FURT

Můžete podpořit činnost spolku jako celek, podpořit nás sponzorským darem
na celoroční činnost.

Potěší nás ale také, pokud si dáte na účet trvalý příkaz na pár korun,
které nám dorazí každý měsíc.

Ten účet je 2001030374/2010

Můžete si vybrat kteroukoliv z výše uvedených aktivit a stát se jejím partnerem
– malým, větším, generálním, maximálním.

Co za to získáte?

Dobrý pocit. Nové kamarády. Hrdost před sousedy.

Sepíšeme s vámi smlouvu dle potřeby – darovací, partnerskou nebo reklamní. Naše aktivity jsou vidět.
Jsme si hodně dobře vědomi toho, že komunikace je v dnešním světě základem,
a proto jsme schopni vaši společnosti nabídnout velmi kvalitní pozitivní zviditelnění.

Nečekejte zde výčet počtu plakátů, na nichž budete mít logo. Jsme zvyklí každému partnerovi připravit
plnění na míru tak, aby to pro něj mělo patřičný efekt. Někomu vyhovuje logo na spravené lavičce, někomu
na stránkách nebo na plakátě, někoho potěší vstupenky pro zaměstnance a obchodní partnery, někoho
setkání se zajímavými či významnými lidmi.

V každém případě podporou aktivit Šumperského okrašlovacího spolku dáte svým sousedům
a spoluobčanům nejlépe najevo, že vám leží na srdci osud našeho krásného města.

Šumperský okrašLovací spolek, z.s. | Polská 3 | 787 01 Šumperk
Č.ú. 2001030374/2010
IČO 05119049 | Předseda: Radek Auer | info@okraslovacispolek.org | +420 602 255 546