Naše mise

Naší ambicí je probudit v co nejvíce Šumperácích chuť pro město něco udělat. Jen tak. Pro dobrý pocit. Pro další generace. Proto, aby se mladí přestali stěhovat z města pryč a staří na něj byli hrdí.

V příjemném prostředí se lépe žije, pracuje, odpočívá, podniká a hůře páchají trestné činy.

V roce 2016 tak obnovila parta nadšenců činnost spolku z 19.století, díky němuž Šumperku můžeme říkat zelené město. Zatím je nás oficiálně šestnáct, jsme registrovaní jako zapsaný spolek. máme IČO, účet v bance, stanovy, platíme příspěvky.

Za první rok činnosti jsme uspořádali 4 PechaKucha Nights, několikadenní Den architektury a několik brigád ve veřejném prostoru. Uspořádali jsme crowdfundingovou kampaň na překlad Dějin města Šumperka Franze Harrera, kterou jsme úspěšně završili a nad to na ně získali ještě třicetitisícový příspěvek od šumperského mecenáše Viktora Dostála a příspěvky od řady šumperských firem. Město přislíbilo, že si zakoupí publikace v hodnotě 200 tisíc. Kniha se teď překládá a rádi bychom ji vydali na sklonku letošního nebo v průběhu příštího roku.

Neustále se bavíme o tom jak rychle stárnoucí a vymírající Šumperk zatraktivnit návštěvníkům i obyvatelům. Z toho vzešel koncept Šumperk-město blues, který jsme předali městu a pomalými krůčky jej posouváme vpřed. První vlaštovkou je Bluesová lavička a s tím spojená úprava tzv. Wolkerova zákoutí.

Členy spolku jsou:

 

A k té historii:

Zakladatelem a duší spolku byl na přelomu 19. a 20.století muž s krásným starosvětským jménem Engelbert Zdenek. Umělec – amatér, malíř, architekt, divadelník i básník. Vyučil se zahradníkem v arcibiskupském zahradnictví v Kroměříži, jako voják v Itálii dezertoval a stal se důstojníkem papežské gardy. Po návratu založil v Šumperku Okrášlovací Spolek (Vorschönungsverein), vypracoval také plány většiny zdejších parků a byl iniciátorem celé řady aktivit, díky nimž můžeme dnes říkat, že Šumperk je zelené město. Verschönungsverein pod jeho vedením založil Smetanovy i Dvořákovy sady a také Park U Barborky.

 

 

 

 

 

Napsat komentář