Šumperský okrašlovací spolek svým názvem odkazuje na původní okrašlovací spolek, či lépe řečeno „Verschónungsverein“, který v Šumperku působil v druhé polovině íg.století. Jeho duší byl renesanční člověk Engelbert Zdenek. Původnímu spolku město vděčí za všechny parky, které zde máme. Druhou polovinu devatenáctého století lze bez nadsázky nazvat zlatou érou města. „Malá Vídeň“ zbohatla na textilním průmyslu a její obyvatelé měli více času věnovat se „věcem veřejným.“ Pořádali divadelní představení, přednášky i výstavy, budovali sportoviště, parky, zvelebovali náměstí.

Právě v tomto ohledu jsme se rozhodli na své předchůdce navázat. Spolek oficiálně zahájil činnost na jaře 2016. Sdružuje skupinu lidí, kteří se snaží o zlepšení veřejného života a veřejného prostoru v Šumperku. Tyto dvě věci členové spolku vnímají jako spojité nádoby. Dlouhodobým cílem spolku je to, aby se město stalo výrazně atraktivnější pro své obyvatele i pro návštěvníky. Všechny aktivity spolku jsou koncipovány tak, že se jich vedle zakládajících členů může účastnit kdokoliv další.

Šumperský okrašlovací spolek je neziskovou organizací, fungující v právním rámci zapsaného spolku. Má předsedu, místopředsedu a tajemníka. Aktuálně má 14 členů, kteří platí členské příspěvky. Na činnosti spolku se však může podílet každý občan se zájmem o veřejné dění v Šumperku, což se také v hojné míře děje.