Bluesová ulička

 

V roce 2017 se povedlo Šumperskému okrašlovacímu spolku ve spolupráci s městem Šumperk umístit v místě u hradeb města bluesovou lavičku od umělce Davida Bachroně. Následujícím krokem je umístění mobilního poeziomatu v této lokalitě, který obsahuje básně Jiřího Wolkera, místních autorů a bluesové skladby.